Cenník

Tvorba audiovizuálneho diela je veľmi rôznorodá, každý projekt je originál a vyžaduje individuálny prístup. Z toho dôvodu je veľmi ťažké vysloviť optimálnu a univerzálnu cenu pre všetky diela. Pri vytváraní takéhoto diela sa musia brať do úvahy náklady na produkciu, postprodukciu a čas strávený komunikáciou so zákazníkom (preprodukcia). Vytváranie diela a postup práce krok po kroku nájdete tu.

  • Priemerná cena dobrého kameramana sa pohybuje okolo 500-750 Kč/h s DPH. Podobne na tom sú strihač alebo grafik. Pracovný čas kameramana sa počíta od odchodu z domu cez príchod na pľac a končí jeho návratom zasa domov.
  • Záznam 2h prednášky, napr. Deloitte
  • Krátke klipové video (prelet dejom a zhrnutie) do 1-3 min z výstavy, konferencie, vernisáže atď. sa môže vyzerať napr. takto CIIRC ČVUT konference
  • Väčšie projekty vyžadujú väčší tím ľudí, rekvizity, priestory a drahú techniku, a preto náklady na dielo narastú, napr. Beevolution
  • Cena sa môže tiež navýšiť pri tvorbe zložitejších grafických efektov, colorgradingu, hudby alebo vážneho zásahu do úpravy zvuku, napr. Umbraco 2018
  • Pri doprave vlastným autom je Vám účtovaný poplatok 7 Kč/km.

Pri videoklipoch je veľmi dôležitou zložkou samotný zvuk, preto je veľmi dôležité si rozmyslieť akú pesníčku použijete. Výmena zvuku pri konečnom spracovaní videa je často nereálna, zábery by nedávali zmysel a nezapadali by do kontextu. Video je v takomto prípade nutné posprodukčne vyrobiť odznova, čo môže opäť navýšiť náklady na video. Štandardne skladá zvukový inžinier hudbu podľa storyboardu od producenta.